Kurs MI3001

Rumsliga data och GIS

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2019

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Redogöra för geografiska referenssystem och transformationer.
  • Känna till och tillämpa olika kartprojektioner och deras egenskaper.
  • Tillämpa kartografiska principer och färdigheter i att utforma tematiska kartor.
  • Samla in och organisera primära rumsliga data.
  • Tillämpa kvantitativa metoder för analys av rumsliga data och att kunna kartera resultatet.
  • Använda kartöverlägg vid sannolikhetskartering och marknadsanalyser.
  • Analysera konsekvenserna av rumslig aggregering av mikrodata kopplat till variabla rumsliga enheter.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Statistiska beräkningar med R, 7,5 hp avancerad nivå
Anmälningskod:
HDA-H2ZUD
Huvudområde: