Kurs MC2024

Akutmedicin

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 37, 2019

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vanligt förekommande akutmedicinska sjukdomstillstånd gällande patofysiologi, symtom, diagnos och behandling, inklusive prevention och prognos, som en grund för bedömning av patienters medicinska tillstånd och vårdbehov,
  • redogöra för de vanligaste läkemedelsgrupper som används vid respektive sjukdom och tillstånd vad gäller effekter och biverkningar för en säker läkemedelshantering,
  • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt kring vanligt förekommande akutmedicinska sjukdomar och tillstånd ur ett differentialdiagnostiskt perspektiv.
Startar och slutar:
v37, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Sjuksköterskeexamen eller motsv utbildning
Anmälningskod:
HDA-H33B6
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.