Kurs LP1065

Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 18, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att identifiera och formulera ett forskningsproblem inom området Ljud- och musikproduktion och därmed visa goda insikter i ämnet
  • visa teoretisk och metodologisk förmåga i forskningsarbetet
  • på ett välstrukturerat sätt redovisa arbetet i skrift, i form av en vetenskaplig uppsats
  • på ett välstrukturerat sätt framföra granskning av och reflektion över andra studenters vetenskapliga uppsatser, samt försvara sitt eget arbete.
Startar och slutar:
v18, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3777
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig