Kurs LP1065

Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 19, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att identifiera och formulera ett forskningsproblem inom området Ljud- och musikproduktion och därmed visa goda insikter i ämnet
  • visa teoretisk och metodologisk förmåga i forskningsarbetet
  • på ett välstrukturerat sätt redovisa arbetet i skrift, i form av en vetenskaplig uppsats
  • på ett välstrukturerat sätt framföra granskning av och reflektion över andra studenters vetenskapliga uppsatser, samt försvara sitt eget arbete.
Startar och slutar:
v19, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33WG
Huvudområde: