Kurs LP1057

Ljudteori

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • på ett välstrukturerat sätt och med egna ord i skrift visa grundläggande kunskaper om ljudets fysikaliska egenskaper och lyssnandets funktioner
  • visa kunskap om akustikens viktigaste begrepp
  • i ord och handling visa insikter om rumsakustikens betydelse i samband med inspelningar.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Radioproduktion, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32E5
Huvudområde: