Kurs KI1048

Kinesiska I med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen ämnar att ge den studerande grundläggande kunskaper i det kinesiska språket, vilket förbereder den studerande inför hens profession som språklärare. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmåga att reflektera över det egna lärandet.