Kurs KG3018

Management och tolkning av kulturarv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Kulturgeografi, Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna:

  • översiktligt redogöra för kunskapsområdet, inbegripet aktuell forskning om kulturarv.
  • analysera kulturarvets betydelse i upplevelseekonomin och dennas betydelse i strukturförändringar och regional utveckling.
  • analysera de ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenserna av hur kulturarvsmiljöer sköts.
  • redogöra för hållbarhetsfrågor relaterade till kulturarv.
  • visa förståelse för hur interpretation av aktuella miljöer är relaterade till övergripande tankeströmningar och ideologiska synsätt.
  • visa förståelse för landskapsanalys och olika metoder för interpretation.