Kurs KG3018

Management och tolkning av kulturarv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Kursen behandlar förhållandet att natur- och kulturarv har blivit allt viktigare som en resurs för regional utveckling och turism. Vidare uppmärksammas natur- och kulturarvets komplexa karaktär och hur detta kan användas både för att förstärka attraktionskraften och identiteten hos en viss plats. Förmågan att skärskåda processer som leder till förändring särskilt när det gäller det agrara och industriella arvet kommer att behandlas i kursen. Kursen tar också upp möjligheten att skapa hållbara turismprodukter baserade på olika arv. Managementfrågor som rör natur – och kulturarv behandlas i kursen inklusive hur interpretativt skrivande och s.k. storytelling får en alltmer framskjuten plats i upplevelseekonomin.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi, kulturgeografi, turismvetenskap eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning. Studenten måste ha kunskaper motsvarande “Engelska B”.
Anmälningskod:
HDA-H358W
Huvudområde: