Kurs JP2008

Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Japanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • formulera en tydlig projektbeskrivning med relevant teorianknytning och metoddiskussion, för ett genomförbart forskningsprojekt relaterat till det japanska språket eller litteraturen
  • sammanställa för projektet relevant material och utföra en kritisk granskning av detta
  • skriva olika former av akademisk text, som ett abstract, en recension, en populärvetenskaplig sammanfattning och en vetenskaplig artikel
  • redogöra för grundläggande forskningsmetodik inom lingvistik, översättningsvetenskap och litteraturvetenskap, i ett japanskt sammanhang
  • i detalj analysera de argument som används i vetenskapliga texter på japanska och diskutera dessa arguments styrkor och svagheter
  • diskutera och förklara begreppen plagiat och akademisk hederlighet
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och bemöta andras kritik sakligt.