Kurs JP2008

Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2018

I kursen studeras olika exempel på grundläggande forskningsmetodik som är vanligt förekommande inom forskning om det japanska språket och litteraturen. Utifrån dessa exempel formulerar studenterna ett antal idéer till forskningsprojekt. De väljer sedan en av dessa, om vilken de skriver en detaljerad projektbeskrivning, ett abstract och en populärvetenskaplig sammanfattning. Vidare skriver de recensioner av ett antal vetenskapliga artiklar och övar på så sätt sin förmåga att diskutera innehållet i vetenskaplig text.

Startar och slutar:
v36, 2018 - v3, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid :
Dag
Studieform:
IT-distans
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Japanska
Övrigt:
I: Non-EU citizens should apply using this application code.
Behörighetskrav:
  • Minst 60 hp på grundnivå inom ämnet japanska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H2XQ4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.