Kurs IK1099

IT och samhällsplanering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2019

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om principer och metoder för att designa och använda relationsdatabaser.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • förklara normaliseringens betydelse för en designlösning av en relationsdatabas
  • förklara betydelsen av att designa bra identifierare för tabeller i relationsdatabaser
  • välja lämpliga objekt och metoder via programmeringsspråk för klient- och seversida för att i webbapplikationer kunna hämta och presentera data från databaser.
Färdighet och förmåga
  • tillämpa grundläggande principer för relationsdatabaser i enlighet med relationsmodellen
  • använda begreppsmodellering samt grafiska beskrivningstekniker för att designa relationsdatabaser som svarar mot lägst tredje normalformen
  • manipulera (söka, lägga till, ändra och ta bort) data och skapa, ändra samt ta bort databasobjekt med hjälp av SQL.
  • skapa webbapplikationer för att hämta och presentera data från databaser med hjälp av programmeringsspråk för klient- och serversida.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • använda normalisering för att analysera, verifiera och modifiera en datamodell så att den uppfyller tredje normalformen
Startar och slutar:
v4, 2019 - v13, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V2YWL
Huvudområde: