Kurs IH1137

Tränarskap 7 - Tränarskapet i samhället

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och analysera idrottens utveckling ur såväl historiskt som samhälleligt perspektiv
  • redogöra för sportmediaforskning samt problematisera olika förhållningssätt till ny och traditionell media i relation till idrotten och samhället
  • analysera och problematisera medialiseringen i relation till idrotten och sportmedia
  • diskutera och problematisera idrottens och den fysiska aktivitetens roll i samhället på lokal, regional, nationell, internationell samt global nivå.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H36L4
Huvudområde: