Kurs GTY2SS

Tyska: Skriftlig språkfärdighet I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Tyska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att de studerande ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig korrekt, varierat och idiomatiskt på tyska i skrift. Detta innebär att den studerande efter avslutad kurs ska kunna:

  • producera olika slags fria texter som berör vardagsnära områden
  • strukturerat sammanfatta innehållet i enklare tysk sakprosa
  • kritiskt analysera egna och andras texter och upptäcka grammatiska och idiomatiska felaktigheter samt korrigera och kommentera dessa
  • översätta autentiska tyska texter, t.ex. ur tidningar och tidskrifter, till svenska
  • översätta enklare svenska texter till tyska
  • visa självständighet i studierna samt reflektera över sin egen och andras inlärning.