Kurs GSS2L2

Modersmål: Arabiska I med didaktisk inriktning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper i arabisk grammatik och litteratur med didaktiskt fokus.