Kurs GSS2C2

Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera teoretiska perspektiv på relationer mellan språk, interaktion och lärande i ett samhällsperspektiv
  • redogöra för och diskutera språkliga varieteter och diskutera möjliga implikationer de kan ha i olika sociala kontexter
  • redogöra för och diskutera språkideologiska och språkpolitiska aspekter på flerspråkighet
  • genomföra en transkription och mindre analys av talad interaktion och diskutera möjliga implikationer i ett undervisningsperspektiv
  • skriva sakligt argumenterande och reflekterande texter enligt vedertagna svenska akademiska skriftspråkliga normer.