Kurs GSQ25K

Stadsbyggnad

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Utföra stadsanalyser med stöd av GIS-verktyg
  • Redogöra för och kritiskt reflektera kring städers historiska och nutida utveckling, drivkrafter, förändringsprocesser och stadsbyggnadsdiskurser
  • Beskriva, analysera och visa förståelse för städer som komplexa system ur ett hållbarhetsperspektiv med stöd av digitala verktyg
  • Utforma städer utifrån urbangeografiska och urbanmorfologiska koncept
  • Hantera urbana utvecklingsprocesser genom iterativt analys- och designprocessarbete med stöd av designbaserade och digitala metoder och verktyg