Kurs GSQ25K

Stadsbyggnad

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Utföra stadsanalyser med stöd av GIS-verktyg
  • Redogöra för och kritiskt reflektera kring städers historiska och nutida utveckling, drivkrafter, förändringsprocesser och stadsbyggnadsdiskurser
  • Beskriva, analysera och visa förståelse för städer som komplexa system ur ett hållbarhetsperspektiv med stöd av digitala verktyg
  • Utforma städer utifrån urbangeografiska och urbanmorfologiska koncept
  • Hantera urbana utvecklingsprocesser genom iterativt analys- och designprocessarbete med stöd av designbaserade och digitala metoder och verktyg
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Introduktion till Geografiska informationssystem 7,5 hp, Bygg-CAD 5 hp, Regional planering 7,5 hp, Form och Gestaltning 7,5 hp, Transportplanering 7,5 hp och Befolkning och sociala perspektiv 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33GR
Huvudområde: