Kurs GRY325

Introduktion till rysk opera 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om den ryska operans utveckling från 1917 och fram till efterkrigstiden.
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för den ryska operans utveckling samt dess karakteristiska drag från 1917 och fram till efterkrigstiden
  • analysera ett urval av ryska 1900-talsoperor
  • placera de studerade musikaliska verken i 1900-talets historiska och politiska kontext
  • diskutera operagenrens villkor i förhållande till den politiska makten
  • redogöra för och problematisera den ryska 1900-talsoperans relation till den klassiska ryska litteraturen.