Kurs GRY325

Introduktion till rysk opera 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om den ryska operans utveckling från 1917 och fram till efterkrigstiden.
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för den ryska operans utveckling samt dess karakteristiska drag från 1917 och fram till efterkrigstiden
  • analysera ett urval av ryska 1900-talsoperor
  • placera de studerade musikaliska verken i 1900-talets historiska och politiska kontext
  • diskutera operagenrens villkor i förhållande till den politiska makten
  • redogöra för och problematisera den ryska 1900-talsoperans relation till den klassiska ryska litteraturen.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Introduktion till rysk opera 1, 7,5 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FVN
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig