Kurs GRY24Q

Filmatisering av rysk litteratur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • analysera ett urval skönlitterära texter från 1800- och 1900-talet på originalspråk samt deras filmadaptioner
  • kritiskt tolka valda verk ur litterära och kontextuella perspektiv
  • redogöra för filmatiseringarnas betydelse i den samtida ryska kulturen samt för receptionen av den ryska kulturen utomlands
  • visa kännedom om textanalys i intermedialt perspektiv.