Kurs GPG2N8

Skolans samhällsuppdrag

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över verksamhetens styrdokument i relation till utbildningspolitiska, utbildningsfilosofiska och läroplansteoretiska begrepp
  • analysera verksamhetens styrdokument med hjälp av teoretiska begrepp som kön, klass och etnicitet
  • genomföra en undersökning med stöd av relevant forskning om värdegrundsrelaterade frågor i skolan och läraryrket samt kritiskt reflektera över undersökningen
  • visa förmåga att inta ett vetenskapligt förhållningssätt gentemot verksamheten i skolan
  • jämföra den svenska skolans samhällsuppdrag med några andra länders motsvarande uppdrag
  • sammanställa en strukturerad text enligt vetenskaplig praxis
  • visa förmåga att samverka med medstuderande
  • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Extra information:

Detta är en kurs inom projektet Fler vägar in i läraryrket. För mer information om kursen kontakta Megan Case, mcs@du.se.

Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Anmälningskod:
HDA-H3CZP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Megan Case