Kurs GPG2N8

Skolans samhällsuppdrag

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över verksamhetens styrdokument i relation till utbildningspolitiska, utbildningsfilosofiska och läroplansteoretiska begrepp
  • analysera verksamhetens styrdokument med hjälp av teoretiska begrepp som kön, klass och etnicitet
  • genomföra en undersökning med stöd av relevant forskning om värdegrundsrelaterade frågor i skolan och läraryrket samt kritiskt reflektera över undersökningen
  • visa förmåga att inta ett vetenskapligt förhållningssätt gentemot verksamheten i skolan
  • jämföra den svenska skolans samhällsuppdrag med några andra länders motsvarande uppdrag
  • sammanställa en strukturerad text enligt vetenskaplig praxis
  • visa förmåga att samverka med medstuderande
  • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.