Kurs GPG2GQ

Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa sådana ämnesteoretiska kunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för att bedriva undervisning anpassad efter såväl elevgruppens som den enskilde individens utveckling och verksamhetens mål
  • självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i syfte att på bästa sätt stimulera såväl gruppens som varje elevs lärande och utveckling
  • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för elevernas lärprocess och den pedagogiska verksamheten
  • observera, analysera, bedöma och dokumentera elevers lärande och utveckling i förhållande till undervisningens mål
  • visa förmåga att, i överensstämmelse med skolans värdegrund, leda, samarbeta samt utveckla goda relationer i undervisningen
  • ändamålsenligt och kritiskt utifrån ämnesdidaktiska överväganden använda digitala verktyg i undervisningen
  • visa förmåga att självständigt diskutera och analysera den egna undervisningen, såväl i tal som i skrift, samt argumentera för val av innehåll och arbetsformer
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 22, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU, 7,5 hp, Didaktik och ledarskap - KPU, 7,5 hp, Skolans samhällsuppdrag - KPU, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-H3C73
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig