Kurs GPG2DK

Didaktik och ledarskap - KPU

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om didaktikens och ämnesdidaktikens teorier och modeller
  • utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med andra, planera undervisning med hänsyn till elevers olika förutsättningar
  • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande som stöd i den pedagogiska verksamheten
  • argumentera för egna didaktiska val i samband med planering av ämnesundervisning
  • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett didaktiskt och yrkesetiskt perspektiv
  • utifrån gällande läroplan kritiskt reflektera över undervisningsämnet i förhållande till olika ämnesdidaktiska och läroplansteoretiska perspektiv
  • reflektera över de egna ämneskunskapernas relation till undervisningsämnets syfte och centrala innehåll i styrdokumenten.
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3C6U
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig