Kurs GPA2XX

Organisation - roller och intressenter

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Kursen behandlar grundläggande organisationsteorier och begrepp, bland annat: intressenter, struktur, kultur, makt och konflikt. Olika arbetsorganisatoriska modeller belyses och diskuteras och särskild vikt läggs vid hur arbetsorganisation på individ- och gruppnivå organiseras. Organisationsteorins framväxt presenteras i sitt historiska och internationella sammanhang med speciell tonvikt på arbetsorganisation. Arbetslivsanknytningen innebär att studenter analyserar organisationer utifrån dess organisationsstruktur och arbetsorganisation och hur detta kan påverka medarbetare.

Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3EGB
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Kent Ehliasson