Kurs GPA2FX

Kollektiva lärprocesser och lärande organisation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 40, 2022

Kursen behandlar sambandet mellan kollektiv utveckling, lärande och förändring. Här berörs vad en lärande organisation är och hur den kan främjas. Vidare tas olika synsätt på lärande i organisationer upp utifrån perspektiven lärande organisation, arbetsplatslärande och situerat lärande. Utifrån ett fokus på lärande tas förutsättningar för kollektiv utveckling, lärande och förändring upp, samt förutsättningar för ett lärande klimat i form av trygghet och dialog. Kollektivt lärande behandlas och som metod tas processledning, kommunikation i grupp, mötesteknik, och olika former för möten såsom storgruppsmetodik upp. Även olika roller som chefens, medarbetarens, samtalsledarens och facillitatorns roll för att gynna utveckling, lärande och förändring berörs. Kursen behandlar förutsättningar för kollektivt lärande på individ, grupp och organisationsnivå samt hur lärande på de olika nivåerna kan främjas. Hur kollektiva lärprocesser kan organiseras samt hur chefer och organisationer kan stödjas i detta arbete diskuteras. Avslutningsvis planerar och genomför deltagarna en workshop, vars form ska gynna kollektivt lärande för effektiv utveckling och förändring. Kursens innehåll sammanfattas genom att individen sakligt och analytiskt argumenterar för hur den vill främja kollektivt lärande i en organisation.

Startar och slutar:
vecka 40, 2022 - vecka 44, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 90 hp kurser inom Personal och arbetsliv
Anmälningskod:
HDA-H3CNU
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Marie Moström Åberg