Kurs GNV2KY

Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i och om naturvetenskap och teknik relevanta för undervisning i förskolan, att stärka tilltron till den egna förmågan att undervisa i naturvetenskap och teknik i förskolan samt att utveckla sin kompetens att tillvarata barnens nyfikenhet, erfarenhet och intressen inom områdena.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa kunskap om tekniska och naturvetenskapliga förklaringar som har relevans för innehållet i förskolans undervisning
  • visa kunskap om hur digitala verktyg kan användas som stöd vid undervisning i naturvetenskap och teknik
  • visa förmåga att identifiera situationer i vardagen som kan användas för undervisning i naturvetenskap och teknik
  • visa förmåga att tillsammans med barnen organisera utmanande och stimulerande undervisning kopplad till lärandemålen i naturvetenskap och teknik utifrån barnens nyfikenhet, erfarenhet och intresse.