Kurs GMT2CV

Kvalitetsteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • Redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom kvalitet, och vilken betydelse kvalitet har för en organisation
 • Analysera produktionsresultat och utarbeta planer för att förbättra kvaliteten
 • Analysera kvalitetsproblem hos fysiska produkter och utarbeta planer för att förbättra kvaliteten
 • Beskriva hur kvalitetsledningssystem är uppbyggda och hur de används
 • Värdera etiska frågeställningar på ett systematiskt sätt
  Startar och slutar:
  vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
  Studietakt:
  50%
  Studieort:
  Borlänge
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Normal
  Språk:
  Svenska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav :
  • Minst 120 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik
  Urval :
  Platsgaranti
  Anmälningskod:
  HDA-V3HJZ
  Huvudområde:
  Anmäl dig
  Öppen för sen anmälan
  Litteraturlista

  Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

  Till litteraturlistan
  Kan vi hjälpa dig?

  Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
  support@du.se
  023-77 88 88

  Kursansvarig