Kurs GMT2CV

Kvalitetsteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • Redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom kvalitet, och vilken betydelse kvalitet har för en organisation
 • Analysera produktionsresultat och utarbeta planer för att förbättra kvaliteten
 • Analysera kvalitetsproblem hos fysiska produkter och utarbeta planer för att förbättra kvaliteten
 • Beskriva hur kvalitetsledningssystem är uppbyggda och hur de används
 • Värdera etiska frågeställningar på ett systematiskt sätt
  Startar och slutar:
  v3, 2022 - v12, 2022
  Studietakt:
  50%
  Studieort:
  Borlänge
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Normal
  Språk:
  Svenska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav:
  • Minst 120 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper
  Anmälningskod:
  HDA-V3BG2
  Huvudområde:
  Anmäl dig
  Öppen för sen anmälan
  Litteraturlista

  Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

  Till litteraturlistan
  Kan vi hjälpa dig?

  Vi finns här för dig
  support@du.se
  023-77 88 88

  Kursrum i Learn

  I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

  Besök kursrummet
  Kursansvarig