Kurs GMT2CU

Introduktion till hållbar utveckling inom maskinteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Problematisera och konkretisera begreppet hållbar utveckling från olika perspektiv och i olika sammanhang, från globalt till individuellt.
  • Presentera och motivera olika sätt att påverka utvecklingen, och reflektera över möjligheter och utmaningar med förslagen.
  • Redogöra för, och reflektera över, olika metoder inom produktutveckling som kan bidra till en mer gynnsam utveckling.
  • Utföra en analys på en produkt och utarbeta förslag på förändringar som minskar produktens negativa påverkan på miljön.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39U9
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig