Kurs GMT2CU

Introduktion till hållbar utveckling inom maskinteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Problematisera och konkretisera begreppet hållbar utveckling från olika perspektiv och i olika sammanhang, från globalt till individuellt.
  • Presentera och motivera olika sätt att påverka utvecklingen, och reflektera över möjligheter och utmaningar med förslagen.
  • Redogöra för, och reflektera över, olika metoder inom produktutveckling som kan bidra till en mer gynnsam utveckling.
  • Utföra en analys på en produkt och utarbeta förslag på förändringar som minskar produktens negativa påverkan på miljön.