Kurs GMT2CU

Introduktion till hållbar utveckling inom maskinteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Problematisera och konkretisera begreppet hållbar utveckling från olika perspektiv och i olika sammanhang, från globalt till individuellt.
  • Presentera och motivera olika sätt att påverka utvecklingen, och reflektera över möjligheter och utmaningar med förslagen.
  • Redogöra för, och reflektera över, olika metoder inom produktutveckling som kan bidra till en mer gynnsam utveckling.
  • Utföra en analys på en produkt och utarbeta förslag på förändringar som minskar produktens negativa påverkan på miljön.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3G79
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88