Kurs GMT2CU

Introduktion till hållbar utveckling inom maskinteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Problematisera och konkretisera begreppet hållbar utveckling från olika perspektiv och i olika sammanhang, från globalt till individuellt.
  • Presentera och motivera olika sätt att påverka utvecklingen, och reflektera över möjligheter och utmaningar med förslagen.
  • Redogöra för, och reflektera över, olika metoder inom produktutveckling som kan bidra till en mer gynnsam utveckling.
  • Utföra en analys på en produkt och utarbeta förslag på förändringar som minskar produktens negativa påverkan på miljön.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H365T
Huvudområde: