Kurs GMT22C

Industriell praktik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för hur kvaliteten på utfört arbete verifieras
  • Visa förmåga att tillämpa lämpliga metoder i maskinteknik
  • Reflektera över skillnader mellan teoretiska angreppssätt och de praktiska som förekommit under praktiken
  • Värdera den egna praktiska tillämpningen och identifiera utvecklingsområden.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35Y2
Huvudområde: