Kurs GMT22C

Industriell praktik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för hur kvaliteten på utfört arbete verifieras
  • Visa förmåga att tillämpa lämpliga metoder i maskinteknik
  • Reflektera över skillnader mellan teoretiska angreppssätt och de praktiska som förekommit under praktiken
  • Värdera den egna praktiska tillämpningen och identifiera utvecklingsområden.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EYB
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88