Kurs GMT22C

Industriell praktik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för hur kvaliteten på utfört arbete verifieras
  • Visa förmåga att tillämpa lämpliga metoder i maskinteknik
  • Reflektera över skillnader mellan teoretiska angreppssätt och de praktiska som förekommit under praktiken
  • Värdera den egna praktiska tillämpningen och identifiera utvecklingsområden.