Kurs GMD2PA

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • med grund i aktuella styrdokument, litteratur och undervisningsmaterial planera för och motivera undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1–3 som allsidigt utvecklar elevers matematiska kompetenser och möter individers och elevgruppers olikheter
 • utifrån matematikdidaktiska ramverk, teorier och perspektiv analysera och problematisera undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser och möter individers och elevgruppers olikheter
 • med grund i aktuella styrdokument analysera, bedöma elevers matematiska prestationer samt använda bedömningen resultat för att utveckla undervisningen och kommunicera med elever kring ett fortsatt lärande
 • förklara grundläggande begrepp, modeller och metoder, med hjälp av olika uttrycksformer, inom områdena tal, geometri, samband och förändring, algebra samt sannolikhet och statistik som utgör baskunskaper för undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1 - 3
 • använda och argumentera för valet av modeller och metoder för att lösa uppgifter inom områdena tal, geometri, samband och förändring, algebra samt sannolikhet och statistik samt använda grundläggande begrepp och matematisk notation för att redogöra för lösningar
 • föra och följa matematiskt grundat resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av olika digitala verktyg.

Extra information:

Målgrupp: Målgrupp för uppdragsutbildningen är personer med förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Startar och slutar:
v36, 2021 - v22, 2022
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.
Anmälningskod:
HDA-H3A24
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • med grund i aktuella styrdokument, litteratur och undervisningsmaterial planera för och motivera undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1–3 som allsidigt utvecklar elevers matematiska kompetenser och möter individers och elevgruppers olikheter
 • utifrån matematikdidaktiska ramverk, teorier och perspektiv analysera och problematisera undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser och möter individers och elevgruppers olikheter
 • med grund i aktuella styrdokument analysera, bedöma elevers matematiska prestationer samt använda bedömningen resultat för att utveckla undervisningen och kommunicera med elever kring ett fortsatt lärande
 • förklara grundläggande begrepp, modeller och metoder, med hjälp av olika uttrycksformer, inom områdena tal, geometri, samband och förändring, algebra samt sannolikhet och statistik som utgör baskunskaper för undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1 - 3
 • använda och argumentera för valet av modeller och metoder för att lösa uppgifter inom områdena tal, geometri, samband och förändring, algebra samt sannolikhet och statistik samt använda grundläggande begrepp och matematisk notation för att redogöra för lösningar
 • föra och följa matematiskt grundat resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av olika digitala verktyg.
Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.
Anmälningskod:
HDA-V3BAR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
17 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Anmälan senast: 15 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig