Kurs GMD2ER

Envariabelanalys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • förstå begreppet funktion inklusive invers, bijektion samt monoton funktion,
  • hantera elementära funktioner, polynomfunktioner, rationella funktioner, logaritmfunktioner och trigonometriska funktioner,
  • förstå begreppen gränsvärde och kontinuitet samt lösa problem där dessa används,
  • förstå begreppet derivata och använda derivatans definition för att härleda olika deriveringsregler,
  • tillämpa derivata i extremvärdesanalys och andra konkreta sammanhang,
  • förstå begreppet integral och använda integraler vid beräkning av kurvors längd, areor under kurvor och volymer av rotationskroppar,
  • använda serieutvecklingar i olika sammanhang,
  • hantera digitala verktyg som komplement i förståelsen av kursens begrepp och tillämpningar.