Kurs GMC32X

Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och reflektera över epidemiologi och etiologi för blås- och tarmdysfunktion
  • redogöra för urinvägarnas anatomi, fysiologi samt vanligt förekommande patologiska tillstånd samt komplikationer som kan orsaka blås- och tarmdysfunktion
  • reflektera över och värdera hur olika riskfaktorer samt livskvaliteten kan påverkas vid blås- och tarmdysfunktion med hänsyn tagen till individen
  • utreda, bedöma, planera och genomföra samt utvärdera utredning och behandling vid blås- och tarmdysfunktion
  • förskriva och informera om förbrukningsartiklar vid urindysfunktion, urinretention eller tarmdysfunktion, med hänsyn tagen till individuella behov, hållbarhets- och samhällsekonomiska aspekter samt genom att tillämpa gällande lagar och föreskrifter.
Startar och slutar:
vecka 4, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Sjuksköterskeexamen eller fysioterapeutexamen
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HPJ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig