Kurs GLP33C

Audiovisuell produktion för pedagogisk verksamhet

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • spela in, redigera och bearbeta ljud och bild med grundläggande digital och analog inspelningsteknik
  • redogöra för grundläggande principer för audiovisuell produktion och webbdistribution
  • planera, genomföra och producera audiovisuellt material i undervisnings- och informationssyfte.
  • reflektera över audiovisuell produktion och sin egen skapandeprocess.
  • beskriva och didaktiskt reflektera över auditiva och visuella berättarfunktioner
  • redogöra för grundläggande upphovs- och immaterialrätt för audiovisuellt material.

Extra information:

Kursen har 4 fysiska träffar.

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3HSR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
4 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88