Kurs GLP32S

Arbetsplatsförlagd utbildning i medieproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt initiera och genomföra ett produktionsprojekt med anknytning till arbetslivet, förlagt till företag eller motsvarande, eller i entreprenöriell anda
  • muntligt och skriftligt, genom reflektion visa förståelse för yrkesmässig praktik, med dess olika förutsättningar, utmaningar och lösningar
  • muntligt och skriftligt reflektera över sin egen kunskap och kompetens i förhållande till yrkesmässig utövning.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion inklusive kurserna Inspelning i studio, 7,5 hp eller Inspelning i studio för Musik- och ljuddesign 7,5 hp eller Audiovisuell gestaltning , 7,5 hp samt Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 hp eller Examensarbete för högskoleexamen i Musik- och ljuddesign, 15 hp, eller Självständigt arbete med metod, 15 hp (MIUN) eller Examensarbete för högskoleexamen i Musik och Ljuddesign, 15 hp (LNU)
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3G7W
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Thomas Florén