Kurs GLP32S

Arbetsplatsförlagd utbildning i medieproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt initiera och genomföra ett produktionsprojekt med anknytning till arbetslivet, förlagt till företag eller motsvarande, eller i entreprenöriell anda
  • muntligt och skriftligt, genom reflektion visa förståelse för yrkesmässig praktik, med dess olika förutsättningar, utmaningar och lösningar
  • muntligt och skriftligt reflektera över sin egen kunskap och kompetens i förhållande till yrkesmässig utövning.