Kurs GLP23A

Audiovisuell komposition

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa en utvecklad förmåga att hantera ett urval digitala verktyg för inspelning och bearbetning av ljud och bild
  • diskutera principer för audiovisuell komposition
  • diskutera och tillämpa audiovisuella designprocesser
  • självständigt planera, genomföra och redovisa en audiovisuell komposition
  • reflektera över estetiska och etiska aspekter relaterade till audiovisuell komposition
  • beskriva, analysera och reflektera över egna och andras audiovisuella kompositioner.