Kurs GLP23A

Audiovisuell komposition

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa en utvecklad förmåga att hantera ett urval digitala verktyg för inspelning och bearbetning av ljud och bild
  • diskutera principer för audiovisuell komposition
  • diskutera och tillämpa audiovisuella designprocesser
  • självständigt planera, genomföra och redovisa en audiovisuell komposition
  • reflektera över estetiska och etiska aspekter relaterade till audiovisuell komposition
  • beskriva, analysera och reflektera över egna och andras audiovisuella kompositioner.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 15 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33WN
Huvudområde: