Kurs GLP23A

Audiovisuell komposition

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa en utvecklad förmåga att hantera ett urval digitala verktyg för inspelning och bearbetning av ljud och bild
  • diskutera principer för audiovisuell komposition
  • diskutera och tillämpa audiovisuella designprocesser
  • självständigt planera, genomföra och redovisa en audiovisuell komposition
  • reflektera över estetiska och etiska aspekter relaterade till audiovisuell komposition
  • beskriva, analysera och reflektera över egna och andras audiovisuella kompositioner.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • 15 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion
Anmälningskod:
HDA-V3EHC
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig