Kurs GKI2VN

Kinesiska för affärslivet: Vardaglig kommunikation

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • tillämpa färdighet i kinesiska språket vid enklare affärsaktiviteter
  • använda lämpliga uttryck i formella situationer såsom vid mottagande, hälsning, presentation, ursäkt och gratulation
  • använda lämpliga uttryck vid shopping, resor, på allmänna färdmedel, vid telefonkommunikation och mötesbokning
  • använda lämpliga uttryck vid givande eller tagande av anbud och vid enkla presentationer av ett företag eller en produkt
  • redogöra översiktligt för grunddragen i Kinas affärsregler och affärsaktiviteter, inklusive handel, investeringar, samarbete med och drift av företag.