Kurs GKI2VM

Kinesiska: Språkinlärning och språkundervisning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala teorier och begrepp inom främmandespråksforskning ur lärandeperspektiv såväl som undervisningsperspektiv
  • förklara didaktiska teorier och metoder för undervisning i kinesiska
  • redogöra för vanliga utmaningar som inlärare med olika språklig bakgrund möter när de lär sig kinesiska, inklusive utveckling av interkulturell kompetens
  • diskutera och reflektera över valet av tryckt och digitalt undervisningsmaterial för inlärning av kinesiska som främmande språk
  • redogöra för didaktiska teorier och diskutera hur undervisning i kinesiska konstrueras
  • läsa och kritiskt värdera forskningsbidrag som är relevanta för ovanstående ämnen.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Kinesiska, kan komma att ges på Engelska
Behörighetskrav :
  • 90 hp på grundnivå inom huvudområdet kinesiska
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3H5C
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Anmälan senast: 16 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig