Kurs GKI2Q9

Kinesiska: Det kinesiska samhället

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera de framväxande trenderna i det moderna kinesiska samhället (från år 1912 till idag)
  • diskutera ett urval givna teman ur olika perspektiv
  • reflektera över och argumentera för sina tolkningar av framväxande trender i det moderna kinesiska samhället
  • söka, sammanställa och analysera information med ett för kursen relevant tema.