Kurs GKI244

Kinesiska: Praktiktermin för undervisning i högre utbildning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda kinesiska ändamålsenligt i olika praktiska moment
  • bedöma och handleda studentarbeten, samt på vetenskaplig grund reflektera kring den pedagogiska ledarollen
  • identifiera, formulera och diskutera utmaningar som uppstår i de praktiska undervisningsrelaterade momenten
  • diskutera och reflektera, både skriftligt och muntligt, kring de införskaffade erfarenheterna efter utförd praktik.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 120 hp på grundnivå, varav 90 hp inom det humanistiska området, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35N5
Huvudområde: