Kurs GKI244

Kinesiska: Praktiktermin för undervisning i högre utbildning

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda kinesiska ändamålsenligt i olika praktiska moment
  • bedöma och handleda studentarbeten, samt på vetenskaplig grund reflektera kring den pedagogiska ledarollen
  • identifiera, formulera och diskutera utmaningar som uppstår i de praktiska undervisningsrelaterade momenten
  • diskutera och reflektera, både skriftligt och muntligt, kring de införskaffade erfarenheterna efter utförd praktik.