Kurs GIK2YQ

Design av digitala tjänster

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • använda centrala begrepp, metoder och aktiviteter inom människocentrerade processer och interaktionsdesign

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa metoder inom given människocentrerad process för att finna utvecklingsbehoven hos digitala artefakter
  • föreslå lösning på designproblem utifrån givna utvecklingsbehov
  • föreslå relevant aktivitet eller metod för att designa en digital tjänst inom givet scenario

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över etiska aspekter inom design av digitala tjänster
  • reflektera över företeelser, situationer och resultat från aktiviteter i en människocentrerad process
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Designprinciper och användargränssnitt, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GNS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig