Kurs GIK2YM

Introduktion till IT och digitala tjänster

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva grundläggande begrepp inom IT och digitala tjänster
  • beskriva koncept, teorier och principer inom IT och digitala tjänster
  • redogöra för grundläggande principer inom systemutveckling
  • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom området för data- och systemvetenskap
  • redogöra för hur IT-utveckling och IT-användning påverkar människor och verksamheter

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • söka, samla in, jämföra och sammanfatta vetenskaplig litteratur inom området för digitala tjänster
  • utvärdera digitala tjänster utifrån identifierade kriterier
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FUK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet