Kurs GIK2S6

Forskningsmetodik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • beskriva hur vetenskapliga förhållningssätt styr metodmedvetenhet och metodval
 • redogöra for forskningsstrategier och metoder
 • redogöra for etiska aspekter inom forskning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • formulera bakgrund, problem, frågeställning och syfte för en vetenskaplig undersökning
 • presentera en vetenskaplig rapport
 • använda IT-stöd for insamling, bearbetning, analys och presentation av data
 • söka bland informationskällor, kritisk granska källor och värdera information
 • argumentera för valda forskningsstrategier och metoder i samband med vetenskaplig undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • värdera val av vetenskapliga strategier och metoder
 • kritiskt granska en vetenskaplig rapport
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Data- och informationshantering, 15 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DDP
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 13, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • beskriva hur vetenskapliga förhållningssätt styr metodmedvetenhet och metodval
 • redogöra for forskningsstrategier och metoder
 • redogöra for etiska aspekter inom forskning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • formulera bakgrund, problem, frågeställning och syfte för en vetenskaplig undersökning
 • presentera en vetenskaplig rapport
 • använda IT-stöd for insamling, bearbetning, analys och presentation av data
 • söka bland informationskällor, kritisk granska källor och värdera information
 • argumentera för valda forskningsstrategier och metoder i samband med vetenskaplig undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • värdera val av vetenskapliga strategier och metoder
 • kritiskt granska en vetenskaplig rapport
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Data- och informationshantering, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GHB
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig