Kurs GIK2P8

eTjänster - perspektiv och utvärdering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall kunna analysera och utvärdera samexisterande eTjänster som tillhandahålls av en uppsättning digitala dokument.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begrepp och värderingar som kännetecknar eTjänster som social interaktion genom användning av IT-system
  • redogöra för hur eTjänster kan samexistera inom de digitala dokument som IT-systemen presenterar
  • beskriva grundläggande principer för utvärdering av eTjänster och digitala dokument.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • analysera möjliga eTjänster och argumentera varför dessa är eTjänster eller inte
  • analysera den social interaktionen som uppstår vid användning av en eTjänst
  • analysera samexisterande eTjänster tillhandahållna av en utvald uppsättning digitala dokument
  • utveckla en utvärderingsstrategi för att utvärdera en utvald eTjänst och dess digitala dokument
  • utvärdera eTjänster och skärmdokument genom tillämpning av den egenutvecklade utvärderingsstrategin.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Skriftlig inlämningsuppgift 1,0 hp (MOM1) [om eTjänster och Internet] och Skriftlig rapport 3,5 hp (MOM2) [om grundläggande begrepp inom data/IT, eTjänster och säkerhet] ur kursen Introduktion till Informatik och eTjänster, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3E6M
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig