Kurs GIK2F7

Objektorienterad design och problemlösning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Kursen behandlar grundläggande koncept inom objektorienterad mjukvaruutveckling och design såsom arv, polymorfism, inkapsling abstraktion samt interface. Kursen tar där efter upp hur man extraherar klasser, attribut, metoder och relationstyper från krav och visualisera dessa med hjälp av notationasspåk. Vidare behandlas SOLID principer för att designa kod som är väl strukturerad, robust och säker samt förståeliga, förvaltnings- och utbyggbara. Kursen går också igenom hur man skapar grafiska användargränssnitt för att kunna göra CRUD operationer mot datakällor så som relationsdatabas och textfiler. Även Generic Collections belyses i kursen.

Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 44, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Objektorienterad programmering 7,5 hp grundnivå eller annan kurs i grundläggande programmering
Anmälningskod:
HDA-H3C8F
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88