Kurs GIH337

Personalansvar, juridik och arbetsrätt inom området för friluftsliv, idrott och hälsa

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande arbetsjuridik
  • redogöra för och reflektera över grundläggande strategiskt personalarbete
  • redogöra för grunder och regler för personalarbete och arbetsmiljö 
  • redogöra för grundläggande arbetsrätt, avtal och förhandling
  • tillämpa retorikens grunder