Kurs GIH337

Personalansvar, juridik och arbetsrätt inom området för friluftsliv, idrott och hälsa

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande arbetsjuridik
  • redogöra för och reflektera över grundläggande strategiskt personalarbete
  • redogöra för grunder och regler för personalarbete och arbetsmiljö 
  • redogöra för grundläggande arbetsrätt, avtal och förhandling
  • tillämpa retorikens grunder

 

Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 49, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp idrotts- och hälsovetenskap, företagsekonomi, turismvetenskap eller entreprenörskap
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3G3D
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Marit Nybelius Stub