Kursplan

Personalansvar, juridik och arbetsrätt inom området för friluftsliv, idrott och hälsa

Kurskod
GIH337
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2023-02-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-02-07.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande arbetsjuridik
 • redogöra för och reflektera över grundläggande strategiskt personalarbete
 • redogöra för grunder och regler för personalarbete och arbetsmiljö 
 • redogöra för grundläggande arbetsrätt, avtal och förhandling
 • tillämpa retorikens grunder

 

Innehåll

Kursen fokuserar på grundläggande strategiskt personalarbete, arbetsmiljögrunder och regler för personalarbete, arbetsrätt, avtal och förhandling. I kursen tränas studenten i att självständigt kunna arbeta rörande frågor om regler och juridik relaterade till personalansvar och förhandling. I kursen ingår även grundläggande retorik där studenten ska kunna övertyga i samband med förhandlingar och avtal.

Examinationsformer

 • Seminarier
 • Hemtentamen
 • Muntlig presentation

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

För VG på kursen krävs VG på skriftlig examination och G på seminarium. 

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Skriftlig examination - 4,5 hp | U–VG
 • Seminarier - 3 hp | U–G

Behörighet

 • 60 hp idrotts- och hälsovetenskap, företagsekonomi, turismvetenskap eller entreprenörskap

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.