Kurs GIH2ZE

Bedömning och betygssättning i idrott och hälsa (VAL)

4,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • på en grundläggande nivå problematisera bedömning som begrepp, samt bedömning av kunskaper och förmågor i skolämnet idrott och hälsa
  • på en grundläggande nivå diskutera bedömningars pedagogiska betydelse i skolämnet idrott och hälsa i relation till styrdokument och aktuell forskning
  • på en grundläggande nivå analysera undervisningssituationer i förhållande till skolämnet idrott och hälsas mål och kunskapskrav.