Kurs GIH2UQ

Basketens tränarskap 2 - Didaktik och utveckling av motoriska och kognitiva färdigheter

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och principer i idrottsdidaktik såväl som basketinriktad didaktik.
  • diskutera baskettränarens och basketorganisationers roll i den långsiktiga utvecklingen av den individuella basketspelarens motoriska och kognitiva färdigheter
  • diskutera hur baskettränarens instruktion och feedback påverkar spelarnas lärande
  • planera och utvärdera övningar, träningar, andra läraktiviteter och träningsupplägg utifrån idrottsdidaktiska och basketspecifika didaktiska principer.