Kurs GIH2LQ

Prestation, hälsa, ledar- och tränarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, redogöra för och diskutera etiska frågeställningar inom friluftsliv, idrott, hälsa och fysisk aktivitet
  • planera, genomföra och rapportera ett projektarbete av vetenskaplig karaktär inom områdena friluftsliv, idrott, hälsa och fysisk aktivitet
  • utifrån projektarbetet planera, instruera och leda ett träningspass inom idrott, hälsa och fysisk aktivitet.