Kurs GIH2LQ

Prestation, hälsa, ledar- och tränarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, redogöra för och diskutera etiska frågeställningar inom friluftsliv, idrott, hälsa och fysisk aktivitet
  • planera, genomföra och rapportera ett projektarbete av vetenskaplig karaktär inom områdena friluftsliv, idrott, hälsa och fysisk aktivitet
  • utifrån projektarbetet planera, instruera och leda ett träningspass inom idrott, hälsa och fysisk aktivitet.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v49, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H39NP
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig