Kurs GIH253

Tränarskap 11 - Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna:

  • sammanställa kunskapsläget, utifrån relevant forskning, inom ett avgränsat idrottsvetenskapligt område
  • utifrån sammanställningen av kunskapsläget formulera ett relevant syfte
  • utifrån ett valt syfte göra ett relevant urval
  • utifrån ett valt syfte välja relevant metod för datainsamling
  • utifrån ett valt syfte och insamlad data välja en relevant metod för analys
  • redovisa forskningsetiska beaktanden utifrån val av forskningsdesign
  • värdera vetenskapliga resultat
  • kommunicera vetenskapliga resultat till olika målgrupper
  • kritiskt granska examensarbeten inom idrotts- och hälsovetenskap.
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 150 hp varav 60 hp på grundnivå inom idrotts- och hälsovetenskap. Dessutom modul 3 Uppsats i tränarskap 7,5 hp i kursen Tränarskap 6 - verksamhetsförlagt projekt, 15 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DEW
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 17 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88