Kurs GIE2XG

Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Kursen behandlar den cirkulära ekonomin och dess systemvillkor, som en del i en hållbar utveckling inom industriella verksamheter. Vidare behandlas slutna kretslopp av mineraler och naturfrämmande ämnen, samt ekosystemtjänster. Kursen belyser den cirkulära ekonomins möjligheter att tillämpa affärsmodeller i cirkulärekonomiska projekt. Vidare behandlar kursen olika metoder och modeller för nulägesbeskrivning, hinderanalys, urvalskriterium, konsekvensanalys och kritisk granskning.

Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Industriell ekonomi - logistik och Supply Chain Management, 7,5 hp
  • Industriell ekonomi med kalkylering 7,5 hp eller Industriell ekonomi - grundläggande kurs 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GJC
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig