Kurs GIE25Q

Projektledning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Projektarbete är en central del i många organisationers strategiska, taktiska och operativa arbete idag. Detta gäller inte minst vid förändringsarbete, produkt- och processutveckling. Projektledning är komplext och innefattar att med begränsade tids- och resursramar uppnå olika projektmål. Det finns dessutom många projektintressenter med varierande krav och önskemål, ibland motstridiga, att ta hänsyn till.

Kursen behandlar teoretiska modeller, samt praktiska verktyg och metoder som är relevanta vid olika faser i projektarbetet. Detta innefattar även metoder för att skapa lagarbete, och förebyggande av de vanligaste orsakerna till att projekt misslyckas.

Studenterna får även träna sig i att kritiskt reflektera kring olika situationer i ett projekt.

Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3924
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig