Kurs GHI2CQ

Historia II

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Historia

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande fördjupar sina kunskaper om modern och samtida globalhistoria och i fråga om någon av de tematiska fördjupningarna som erbjuds enligt ett alternerande schema. Den studerandes insikter i teori, metod och olika sätt att framställa historisk kunskap fördjupas genom bland annat skrivandet av en vetenskaplig uppsats.