Kurs GHI2CN

Historia I

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Historia

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Den studerande ska under kursen utveckla kunskaper om grundläggande vetenskapliga, didaktiska och metodologiska frågor och överväganden inom historieämnet. Vidare utvecklar den studerande kunskaper om huvuddragen och utvecklingslinjerna i Sveriges, Nordens och världens historia, från forntid till nutid.