Kurs GEN2VD

Introduktion till akademisk engelska

6 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera de utmärkande dragen hos olika typer av akademisk text inom ämnet engelska, i synnerhet inom språkvetenskap och litteraturstudier
  • redogöra för huvudsakliga skillnader och likheter vad gäller diskursiva och retoriska strategier som kännetecknar olika specialiseringar inom ämnet engelska
  • producera ett urval av vanliga muntliga och skriftliga akademiska texter, som följer konventionerna inom akademisk engelska
  • kamratgranska andras och redigera egna arbeten i enlighet med konventionerna inom akademisk engelska.